விரத நாட்கள்

விரத நாட்கள்

வளர்பிரை பௌர்ணமி சதுர்த்தி சஷ்டி ஏகாதசி பிரதோஷம் 
ஆண்டு 2022          
ஏப்ரல் 16 14
மே 15 4 7 12 13
ஜூன் 14 3 5 10 12
ஜூலை 13 3 5 10 11
ஆகஸ்ட் 11 1, 31 3 8 9
செப்டம்பர் 9 29 2 6 8
அக்டோபர் 9 29 1, 30 6 7
நவம்பர் 7 27 29 4 5
டிசம்பர் 7 26 28 4 5
ஆண்டு 2023          
ஜனவரி 6 25 27 2 4
பிப்ரவரி 5 23 25 1 3
மார்ச் 7 25 27 3 4
ஏப்ரல் 5 1 3

 

தேய்பிறை அமாவாசை சதுர்த்தி சஷ்டி அஷ்டமி ஏகாதசி பிரதோஷம் மாத சிவராத்திரி கார்த்திகை
ஆண்டு 2022                
ஏப்ரல் 30 20 22 23 26 28 29
மே 30 19 21 22 26 27 28 2, 29
ஜூன் 28 17 19 21 24 26 27 25
ஜூலை 28 16 19 20 24 26 26 23
ஆகஸ்ட் 26 15 17 19 23 24 25 19
செப்டம்பர் 25 13 16 17 21 23 24 15
அக்டோபர் 25 13 15 17 21 22 23 13
நவம்பர் 23 12 14 16 20 21 22 9
டிசம்பர் 23 11 14 16 19 21 21 6
ஆண்டு 2023                
ஜனவரி 21 10 13 14 18 19 20 3, 30
பிப்ரவரி 20 9 11 13 16 18 18 26
மார்ச் 21 10 11 14 18 19 19 25
ஏப்ரல்  9 11 13