விரத நாட்கள்

விரத நாட்கள்

வளர்பிறை பௌர்ணமி சதுர்த்தி சஷ்டி ஏகாதசி பிரதோஷம்
ஆண்டு 2021
ஏப்ரல் 26 16 18 23 24
மே 25 15 17 23 24
ஜூன் 24 14 16 21 22
ஜூலை 23 13 15 20 21
ஆகஸ்ட் 22 12 14 18 20
செப்டம்பர் 20 9 11 17 18
அக்டோபர் 20 9 11 16 18
நவம்பர் 18 8 10 15 16
டிசம்பர் 17 7 9 14 16
ஆண்டு 2022
ஜனவரி 17 6 8 13 15
பிப்ரவரி 16 4 6 12 14
மார்ச் 17 6 8 14 15
ஏப்ரல் 5 7 12 14
தேய்பிறை அமாவாசை சதுர்த்தி சஷ்டி அஷ்டமி ஏகாதசி பிரதோஷம் மாத சிவராத்திரி கார்த்திகை
ஆண்டு 2021
ஏப்ரல் 30 15
மே 11 29 2, 31 3 7 9 10 12
ஜூன் 10 27 30 2 6 7 8 8
ஜூலை 9 27 29 31 5 7 8 6
ஆகஸ்ட் 8 25 28 30 4 5 6 2, 29
செப்டம்பர் 6 24 27 28 3 4 5 25
அக்டோபர் 6 24 26 28 2 4 4 23
நவம்பர் 4 23 25 27 1, 30 2 2 19
டிசம்பர் 4 22 25 26 30 2, 31 2 16
ஆண்டு 2022
ஜனவரி 2, 31 21 23 25 28 29 30 13
பிப்ரவரி 20 22 23 27 28 9
மார்ச் 2,31 20 23 25 28 29 1, 30 8
ஏப்ரல் 4

PHASE 3 (HEIGHTENED ALERT) MEASURES AT HINDU TEMPLES

X