பண்புகளும் ஒழுக்கங்களும்

இந்து கோயிலுக்குச் செல்லும்போது என்ன உடை அணிய வேண்டும்?

K~|icon_minus-06~|elegant-themes~|outline

இந்து கோயிலுக்குச் செல்லும்போது அடிப்படை ஆடைக் குறியீடு: தோள்களை மூடியிருக்க வேண்டும் (எளிதாக ஒரு தாவணி அல்லது சால்வையுடன் அணிய வேண்டும்) மற்றும் கால்சட்டை குறைந்தது முழங்கால்களை மறைக்க வேண்டும்.

K~|icon_minus-06~|elegant-themes~|outline

எதையும் மிகவும் இறுக்கமாகவும், மிகக் குறுகியதாகவும் அணிவதை தவிர்ப்பது நல்லது.

K~|icon_minus-06~|elegant-themes~|outline

சரியான ஆடை அணியாதவர்களுக்கு, கோயில்கள் சால்வைகள் அல்லது மறைப்புகள் வழங்குகின்றன.

K~|icon_minus-06~|elegant-themes~|outline

சாக்ஸ் அணியலாம், பார்வையாளர்கள் கோயில் தளம் பளிங்கு அல்லது வேறு வழுக்கும் கல்லால் செய்யப்படாவிட்டால் அவற்றை அணிந்து கொள்ளலாம், மேலும் சாக்ஸையும் அகற்றுவது நல்லது.

K~|icon_minus-06~|elegant-themes~|outline

கோயிலுக்கு வெளியே காலணிகளை அகற்ற வேண்டும். பெரும்பாலான கோயில்களில் காலணிகளை பாதுகாப்பாக வைக்க ஒரு இடம் இருக்கும்.

கோயில் ஒழுக்கம்

~|icon_blocked~|elegant-themes~|outline
சன்னதிகள் அல்லது கருவறைகளுக்குள் நுழைய வேண்டாம்

தெய்வங்கள், அர்ச்சகர்கள் அல்லது வேறொரு நபரை நோக்கி கால்களை நீத்தி உட்கார வேண்டாம்

கட்டிப்பிடிப்பது மற்றும் பெரியவர்களிடையே பாசத்தின் பிற ஆர்ப்பாட்டங்கள் பொருத்தமானவை அல்ல
z~|icon_volume-high_alt~|elegant-themes~|outline
சத்தமாக பேசுவதைத் தவிர்க்கவும்

கோயில் ஊழியர்களை மரியாதையுடன் நடத்துங்கள்

கோயிலில் புகைபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவது கூடாது.