ஸ்ரீ சிவன் கோயில்

ஸ்ரீ சிவன் கோயில்

ஸ்ரீ சிவன் கோயில் ஸ்ரீ சிவன் கோயில், 1850-களின் தொடக்கத்தில் ஒரு கட்டடமாக மறுநிர்மாணம் செய்யப்பட்டதாகக் குறிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆர்ச்சர்ட் ரோட்டில், தற்போது டோபி காட் பெருவிரைவு போக்குவரத்து இரயில் நிலையம் அமைந்துள்ள பகுதியில், கோயில் அமையப் பெற்றிருந்தது. 1850-ஆம்...
ஸ்ரீ வைராவிமட காளியம்மன் கோயில்

ஸ்ரீ வைராவிமட காளியம்மன் கோயில்

ஸ்ரீ வைராவிமட காளியம்மன் கோயில் சிங்கப்பூரின் மிகப் பழமையான கோயில்களில் ஒன்று, ஸ்ரீ வைராவிமட காளியம்மன் கோயில். தொடக்கத்தில் கிளினி ரோட்டில் கட்டப்பட்ட இக்கோயில், தோ பாயோவிற்கு இடம் மாறும் முன்னர், மேலும் இரண்டு முறை இடம் மாற்றப்பட்டது. கோயிலின் முதல் கட்டடம், கிளினி...
ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில்

ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில்

ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் சிங்கப்பூரின் ஆகப் பழமையான இந்துக் கோயில், ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில்.   தென் இந்தியாவின் நாகபட்டினம், கடலூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த குடியேறிகளின் வழிபாட்டிற்காக, 1827-ஆம் ஆண்டில், ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் கட்டப்பட்டது.   ‘கிலிங் ஸ்டிரீட்’ என்றும் அது...