Jeshtabishegam Prayers at Sri Srinivasa Perumal Temple

Programme

  • 26 July 2023
  • 5:00pm: Maha Shanthi Homam
  • 27 July 2023
  • 7:00am: Maha Shanthi Homam, Thirumanjanam for Sri Srinivasa Perumal (Uthsavar)
  • 6:30pm: 108 Kalasa Sthabanam & Homam
  • 28 July 2023
  • 6:45am: Pradana Homangal, 108 Kalasa Thirumanjanam
  • 6:30pm: Sri Vishnu Sahasranama Homam
  • 29 July 2023
  • 6:45am: Pancha Sooktha Homam, Navakalasa Thirumanjanam
  • 6:30pm: Thotil Thirumanjanam

 

 

The event is finished.