• சுகாதார விழா 2022, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 18 டிசம்பர் 2022 அன்று காலை 8 மணி முதல் மதியம் 12:30 மணி வரை PGP அரங்கத்தில் (397 சிராங்கூன் சாலை, சிங்கப்பூர் 218123) நடைபெறும்.
  • அனைத்து மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கும் இணையத்தில் கட்டாயமாக முன்பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
  • முன்பதிவு செய்துகொண்ட பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பே வந்தால் போதுமானது.
  • வரும் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி, திங்கட்கிழமை முதல் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். சுகாதார விழா 2022 முன்பதிவு மூடப்பட்டுள்ளது.
  • பங்கேற்பு இலவசம்!