Sivapuranam

Namasivaya – Vaalga – Naathan – thaal – vaalga
Imai – poluthum – en – nenjil – neengaathaan – thaal – vaalga
Kokal.i – aanda – guru – mani – than – thaal – vaalga
Aagamam – aagi – ninru – annippaan – thaal – vaalga
Eygan – aneygan – iraivan – adi – vaalga
Veygam – keduthu – aanda – veynthan – adi – velga
Pirappu – arukkum – pinjagan – than – peikal.alkal – velga
Purathaarku – seyohn – than – poong – kal.alkal – velga
Karam – kuvivaar – ulmagil.um – kohn – kal.alkal – velga
Siram – kuvivaar – ohnguvikkum – seerohn – kalal – velga
Eesan – adi – pohtri – enthai – adi – pohtri
Deysan – adi – pohtri – Sivan – seyvadi – pohtri
Neyathey – ninra – nimalan – adi – pohtri
Maaya – pirappu – arukkum – mannan – adi – pohtri
Seeraar – Perunthurai – nam – thevan – adi –pohtri
Aaraatha – inbam – arulum – malai –pohtri
Sivan– avan – en – sinthaiy – ul – ninra – athanaal
Avan – Arulaaley – avan – thaal – vanangi
Sinthai – magil.a – sivapuraanam – thannai
Munthai – vinai – mul.uthum – ohya – uraippan – yaan
Kan – nuthalaan – than – karunai – kan – kaatta – vanthu – eythi
Ennutharku – ettaa – el.il.aar – kalal – irainji
Vinn – nirainthu – mann – niraninthu – mikkaai – vilangu – oliyaai
Enniranthu – ellai – ilaathaaney – nin – perum – seer
Pollaa – vinai – yeyn – pugal.umaaru – ondru – ariyeyn
Pullaagi – poodaai –pul.uvaai – maramaagi
Pal – mirugamaagi – paravaiyaai – paambaagi
Kallaai – manitharaai – peyaai – kanangalaai
Vall – asuraraagi – munivaraai – thevaraai
Sellaa – nindra – ith – thaavara – sangamathul
Ellaa – pirappum – piranthu – ilaitheyn – em – perumaan
Meyyey – un – ponnadigal – kandu – indru – veedutreyn
Uyya – en – ullathul – ongkaaramaai – nindra
Meyyaa – vimala – vidaipaagaa – veydangal
Aiyya – ena – ohngi – Aantha – agandra – nunniyaney
Veyyaai – thaniyaai – iyamaana – naam – vimalaa
Poyyaayina – ellam – pohyagala – vantha – aruli
Meyjnaanamaagi – milirgindra – mey – chudarey
Enjnaanam – illaatheyn – inba – perumaaney
Anjnaanam thannai – agalvikkum – nall – arivey
Aakkam – alavu – iruthi – illaai – anaithulagum
Aakkuvaai – kaappaai – al.ippaai – arul – tharuvaai
Pohkkuvaai – ennai – puguvippaai – nin – thol.umpin
Naatrathin – neyriyaai – seyaai – naniyaaney
Maatram – manam – kal.iya – nindra – maraiyohney
Karantha – paal – kannal – odu – ney – kalanthaar – pohla
Sirantha – adiyaar – sinthanai – ul – theyn – oori – nindru
Pirantha – pirappu – arukkum – engal – perumaan
Nirangal – ohr – ainthu – udaiyai – vinnohrgal – etha
Marainthiruntaai – emperumaan – valvivaiyeyn – thannai
Marainthida – moodiya – maaya – irulai
Aram – paavam – ennum – arung – kayitraal – katti
Puram – thohl – porthu – engum – pul.u – al.ukku – moodi
Malam – sohrum – onbathu – vaayit – kudilai
Malanga – pulan – ainthum – vanjanayai – seyya
Vilangu – manathaal – vimalaa – unakku
Kalantha – anbaaki – kasinthu – ul – uruthum
Nalanthaan – ilaatha – siriyeyrku – nalki
Nilam – thanmeyl – vanthu – aruli – neel – kal.alkal – kaatti
Naayit – kadayaai – kidantha – adiyeyrku
Thaayit – sirantha – thayaavaana – tathuvane
Maasatra – sohthi – malarntha – malarchsudarey
Deysaney – theynaar – amuthey – sivapuraney
Paasamaam – patraruthu – paarikkum – aariyaney
Neysa – arul – purinthu – nenjil – vanjam – keda
Peyrathu – nindra – perum – karunai – peyraarey
Aaraa – amuthey – alavila – pemmaaney
Ohraathaar – ullathu – olikkum – oliyaaney
Neeraai – urukki – en – aaruyiraai – nindraaney
Inbamum – thunbamum – illaaney – ullaaney
Anbarukku – anbaney – yaavayumaai – allayumaam
Sohthiyaney – thunniruley – thonra – perumaiyaney
Aathiyaney – antham – naduvaagi – allaaney
Eerthu – ennai – aatkonda – enthai – perumaaney
Koortha – mey – jnaanathaal – kondu – unarvaar – tham – karuthil
Nohkkariya – nohkkey – nunukkariya – nun – unarvey
Pokkum – varavum – punarvum – ila – punniyaney
Kaakkum – en – kaavalaney – kaanbariya – peyr – oliyey
Aatru – inba – vellamey – athaa – mikkaai – nindra
Thohtra – sudar – oliyaai – sollaatha – nun – unarvaai
Maatramaam – vaiyagathin – vevvere – vanthu – arivaam
Theytraney – theytra – thelivey – en – sinthanay – ul
Oottru aana – un – naar – amuthey – udayaaney
Veytru – vigaara – vidakku – udambin – ul – kidappa
Aatreyn – em – aiyaa – araney – Oh – endru – endru
Pohtri – pugal.nthirunthu – poy – kettu – mei – aanaar
Meettu – ingu – vanthu – vinai – piravi – saaraamey
Kalla – pulan – kurambai – kattu al.ikka – vallaaney
Nallirulil – nattam – payindru – aadum – naathaney
Thillai – ul – koothaney – then – paandi – naattaaney
Allal – piravi – aruppaaney – oh – endru
Sollarku – ariyaanai – solli – thiruvadi – keel.
Solliya – paattin – porul – unarnthu – solluvaar
Selvar – sivapurathin – ullaar – sivan – adi – keel.
Pallohrum – etha – paninthu.