Sri Mariamman Temple

Event Day/ Date Time Programme Details
Thabasu Maram Sthabanam & Arjunan Thabasu Friday, 28 September 2018 9:30am Deeparathanai for Sri Drowpathai Amman
10:30am Thabasu Maram Sthabanam
9:30pm Arjunan Thabasu
Sri Aravan Poojai Monday, 1 October 2018 6:50pm Special Poojai for Sri Aravan
7:30pm Deity Procession
8:00pm Maheswara Poojai, Annathanam
Sri Aravan Kalapali Monday, 8 October 2018 8:35pm Sri Aravan Kalapali
9:15pm Deeparathanai for Sri Drowpathai Amman
Navarathiri Festival – Sri Mariamman Padi Iranguthal Tuesday, 9 October 2018 10:30am Ubaya Abishegam
5:30pm Sri Mariamman Karagam 
6:30pm Evening Poojai
7:15pm Ubaya Varisai
8:00pm Deity Procession
9:30pm Cultural programme commences
Navarathiri Festival 2018 Wednesday, 10 October 2018 to Thursday, 18 October 2018 10:30am Ubaya Abishegam
5:30pm Evening Poojai
6:30pm Ubaya Varisai
6:50pm Special Poojai
Vijayadasami Ambu Eithal Friday, 19 October 2018 10:30am Ubaya Abishegam
5:30pm Evening Poojai
6:20pm Ubaya Varisai
7:15pm Deity Procession and Ambu Eithal
8:00pm Removing of Kaapu

Sri Srinivasa Perumal Temple

Event Day/ Date Time Programme Details
Special Prayers  for Purattasi  Monday, 17 September 2018 to Wednesday, 17 October 2018 6:00am  Suprabatham
7:00am  Thomala Sevai, Vishnu Homam
9:00am  Vishnu Homam
6:00pm  Thirukkalyanam (Weekdays only), Vishnu Homam
7:00pm Gold Chariot Procession (Except for Thirukkalyanam and Ubayam Days)
Special Prayers for Purattasi Saturday Saturdays:
22 September 2018
29 September 2018
6 October 2018
13 October 2018
6:00am  Suprabatham
7:00am Cow Poojai, Muthu Angi Sevai,  Thomalai Sevai
8:00am Nithya Poojai
10:30am Ubaya Poojai
10:45am Thiruppavadai Annadana Poojai (PGP Hall)
11:00am Annathanam
7:00pm Ubaya Poojai
7:30pm Deity Procession
Distribution of Prasadam
Navarathiri Festival 2018 Wednesday, 10 October 2018 to Thursday, 18 October 2018 6:45am Thirumanjanam
8:00am Nithya Poojai
7:00pm Deity Procession (Except, Saturday, 13 October 2018 @ 6:30pm) 
7:30pm Ubaya Poojai
8:00pm Distribution of Prasadam
Vijayadasami Ambu Eithal Friday, 19 October 2018 6:45am Thirumanjanam
8:00am Nithya Poojai
6:30pm Ambu Eithal
7:30pm Ubaya Poojai
8:00pm Distribution of Prasadam

Sri Sivan Temple

Events Day/ Date Time Programme Details
Sri Dhakshinamoorthy Maala Mantra Yaagam Tuesday, 25 September 2018 to Thursday, 4 October 2018 9:00am to 11:00am Yaagasalai Poojai, Homam, Poornahuthi, Deeparathanai and Distribution of Prasadam
6:30pm to 8:30pm Yaagasalai Poojai, Homam, Poornahuthi, Deeparathanai and Distribution of Prasadam
7:00pm: Sri Guru, Sri Dhakshinamoorthy Sahasranamam Archanai
Special Prayers for Sri Guru Peyarchi Friday, 5 October 2018 7:45am Yaagasalai Poojai, Guru Peryachi Yaagam
9:30am Maha Poornahuthi
10:00am 108 Santhana Kudam Abishegam 
10:30am Kalasabishegam for Navagragham and Sri Dhakshinamoorthy
11:00am Maha Poornahuti
11:15am Parikara Poojai
12:00pm Annathanam
7:00pm Sri Guru & Sri Dhakshinamoorthy Sahasranama Archanai
7:45pm Sri Guru Bagawan Procession
8:35pm Distribution of Prasadam
Sarva Mahalaya Amavasai Monday, 8 October 2018 6:30am to 1:00pm Tharpanam
6:30am to 1:00pm Athmasanti Archanai
6:30pm to 9:00pm
Navarathiri Festival 2018 Wednesday, 10 October 2018 to Thursday, 18 October 2018 10:30am Sri Visalakshi Amman Ubaya Abishegam
7:00pm Ubaya Poojai & Deeparathanai
8:15pm Distribution of Prasadam
Vijayadasami Ambu Eithal Friday, 19 October 2018 10:30am Sri Visalakshi Amman Ubaya Abishegam
7:00pm Sri Sivan Alangaram, Ubaya Poojai, Deity Procession and Deeparathanai
8:15pm Distribution of Prasadam

Sri Vairavimada Kaliamman Temple

Events Day/ Date Time Programme Details
Conclusion Prayers of Sri Guruvayurappan Ashtakshara Maha Mantra Maha Yaagam      Sunday, 30 September 2018 8:00am  Ubayatharar Sangalpam
8:30am 108 Kalasa Poojai
9:30am Sri Ashtakshara Maha Mantra Japam and Homam
10:00am Kumara Poojai
10:30am Maha Poornahuthi followed by 3001 Laddu Samarpanam
11:00am Special Abishegam
11:30am Kalasa Abishegam
12:00pm Maha Deeparathanai
12:30pm Annathanam
7:30pm Varisai Procession
8:00pm Deity Procession within Temple
8:30pm Maha Deeparathanai and Distribution of Prasadam
Special prayers for Sri Guru Peyarchi Friday, 5 October 2018 8:30am Sri Navagraha Homam
10:00am Sri Navagraha Abishegam
10:30am Special Panneer Kuda Abishegam for Sri Guru Bhagawan (Devotees Participation)
11:00am Special Poojai / Deeparathanai
12:00pm Annathanam
7:30pm Sri Guru Bhagawan Sahasranama Archanai (Devotees Participation)
8:00pm Deeparathanai & Distribution of Prasadam
Navarathiri Festival 2018     Wednesday, 10 October 2018 to Thursday, 18 October 2018      9:00am Sri Vinayagar Abishegam
9:30am  Sri Vairavimada Kaliamman Ubaya Abishegam
10:30am  Deeparathanai & Distribution of Prasadam
7:00pm  Varusai Procession and Ubaya Poojai
7:40pm Deeparathanai
7:45pm to 9:15pm Cultural Programme
9:15pm Distribution of Prasadam
Vijayadasami Ambu Eithal    Friday, 19 October 2018 7:30am to 11:30am Vidyaramabam Poojai (Public Participation)
9:00am Sri Vinayagar Abishegam
9:30am Sri Vairavimada Kaliamman Ubaya Abishegam
10:30am Deeparathanai and Distribution of Prasadam
7:00pm Varusai Procession and Ubaya Poojai
8:00pm Sri Vairavimada Kaliamman Deity Procession
8:05pm Ambu Eithal
8:45pm Maha Deeparathanai and Distribution of Prasadam